پذیرش نمایندگی

پذیرش نمایندگی

ما به عنوان وارد کننده ی تصفیه آب و قطعات و فیلترهای تصفیه آب و هم تولید کننده دستگاه های تصفیه آب در این زمینه فعالیت می کنیم که با بسیاری از شرکت های ترکیه ای و تایوانی ارتباط داریم ، اگر کسانی تمایل به سرمایه گذاری در واردات و یا تولید داشته باشند می توانند در صورت توافق در این زمینه مشارکت کنیم. کسانی هم که تمایل به واردات دستگاههای تصفیه آب با قطعات خاص و یا برند خاص دارند و نمی توانند یا نمی خواهند درگیر مسائل وارداتی بشوند ما آماده همکاری با چنین شرکت ها را نیز داریم.

شماره تلفن هماهنگی: ۰۹۱۴۶۱۰۶۱۶۶